- ข่าวกิจกรรม -

        พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "เสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา" โดยมีท่านนายกเกษม อ่อนตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการรักษาวินัยในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ฯ อบต.ห้วยชัน ประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภออินทร์บุรี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณหน้าเมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และโรงเรียนบ้านคูเมือง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และยาเสพติด ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคูเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...