- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

        วันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 "หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ (ใหม่) และการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

อ่านเพิ่มเติม...

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

         วันที่ 10 กันยายน 2563 อบต.ห้วยชัน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนบ้านคูเมือง และ สถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดโครงการ อบรมปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

         วันที่ 2 กันยายน 2563 อบต.ห้วยชันจัดโครงการฝึกอบรมและสร้างวินัยจราจร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนในเขตตำบลห้วยชัน และสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง (เมืองน้ำอินทร์บุรี)

อ่านเพิ่มเติม...

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเกษม  อ่อนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยชัน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนรุกขชาติคูเมือง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...