- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

        วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธ์ เพาะกล้าปีนี้ไว้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า" ณ บริเวณหน้าสวนรุกขชาติคูเมือง