รูป
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
ที่อยู่:
1/2 ม. 3 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์/โทรสาร 036-505204 (ส่วนกลาง) 036-505065 (กองคลัง) 036-510403 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยชัน) 036-505063 (ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยชัน)
โทรศัพท์:
036-505204
โทรสาร:
036-505204
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก