มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนวัตกรรมการเกษตรมุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารจัดการ

 

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน -

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เอกสารที่ผู้สูงอายุและผู้พิการต้องเตรียมมาในวันรับเงิน มีดังนี้
1. กรณีรับเงินด้วยตนเอง ให้นำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ มาแนบในวันรับเงินด้วย
2. กรณีรับเงินแทน ให้ผู้รับเงินแทนมาขอรับใบมอบอำนาจจากผู้ใหญ่บ้าน และกรอกข้อมูลในใบมอบอำนาจให้เรียบร้อย พร้อมมีลายมือชื่อของพยาน ในใบมอบอำนาจทั้ง 2 ท่านมาด้วย พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
รายชื่อที่ทาง อบต. ประกาศเป็นรายชื่อที่ได้มาจากกรมบัญชีกลาง ถ้ามีรายชื่อของท่านใดตกหล่นหรือขาดหาย และท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีสิทธิได้รับเงินเปราะบางฯ ขอให้ท่านติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แบมาด้วย และท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน หรือ http://covid.m-society.go.th/

นายก อบต.

M1
 

นายเกษม  อ่อนตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

TodayToday61
YesterdayYesterday29
This_WeekThis_Week150
This_MonthThis_Month182
All_DaysAll_Days11421

ลิงค์ข้อมูลทั่วไป

1.TR
2.12p
T3
T5
T6
T7
T8
QR Code หมาแมว

 

- Facebook อบต.ห้วยชัน -

ห้วยชัน qr code

Social อบต.

joomla social share plugin

วันเวลา

Time : 04:41 (pm)

Date : 06/08/2020

Day : Thursday